Friday, December 19, 2014

മുന്നറിയിപ്പ്
പാറി പറന്നു പോരണ്ട കരിവണ്ടേ
ഇത്തിരി തേൻപോലുമില്ലെന്റെ പൂക്കളൊന്നിലും
നിനക്ക് മദിച്ചു നുകരുവാൻ
കൊഞ്ചി ആടിയുലഞ്ഞു നീയണയണ്ട
കുളിർകാറ്റേ ,ഊയലാടുവാൻ
ഇല്ലൊരു ചില്ലയുമെൻ തൊടിയിൽ
ചാഞ്ഞിരുന്നാരെയും കുറുകി വിളിക്കണ്ട
കാക്കേ വിരുന്നു കാരാരും
മുൾപടർപ്പടർത്തി ഈ വഴി കടക്കില്ല
ഓണവെയിലും കാറ്റും മാത്സര്യമോടെ
പണ്ടോടി തിമിർത്തൊരു തൊടിയിൽ
ഓർമ്മയും കൊണ്ടൊരുവളിരുപ്പതും
കണ്ടോടിയടുക്കും മുന്നേയിതെല്ലാമറിയുക

No comments:

Post a Comment