Thursday, July 25, 2013

പച്ചക്കിളി

തെങ്ങിൻ ചുവട്ടിൽ ഉറുമ്പരിച്ചു
മരിച്ച പച്ചക്കിളിക്ക്
പ്രണയ പച്ചയുടെ നിറമുണ്ടായിരുന്നു
അനാഥയുടെ നിലവിളിയും
മണ്ണിട്ടു മൂടി തിരിഞ്ഞു പോരുമ്പോൾ
അവൾക്കെന്റെ ഛായയും.

No comments:

Post a Comment