Thursday, December 26, 2013

മുറ്റത്തെ കിളിച്ചുണ്ടൻ മാവൊന്നു
മുറിച്ചു മാറ്റണം നാളെത്തന്നെ
ചാഞ്ഞതു നില്പാണ്
മൂവാണ്ടൻ മാവിൻ
തടിയിലും ചില്ലയിലുരുമ്മി പരസ്യമായി
നിയമം വന്നെന്നു ഞാനെങ്ങനെ പറഞ്ഞിടും
ചില്ലകൾ തമ്മിലിങ്ങനെ പുണരാൻ പാടുണ്ടോ
മുറ്റത്തെ കിളിച്ചുണ്ടൻ മാവൊന്നു
മുറിച്ചു മാറ്റണം നാളെത്തന്നെ .

No comments:

Post a Comment