Thursday, December 26, 2013

മൌനത്തിന്റെ കുടമുടച്ചു ഞാൻ
ഒരുനാൾ എടുക്കുമെൻ വാൾ ചിലമ്പുകൾ
കരുതിവയ്ക്കുക നിൻ കേൾവിയും കാഴ്ചയും
എന്നിൽ നിന്നുറയും തീ ചുരുളിൽ
നിന്നായ് സ്വ പ്രാണൻ കാക്കുക
മൗനമല്ലിതു ഉറകൂടലാണെന്ന്
നാളെകൾ നിനക്ക് തെളിവു തന്നിടും

No comments:

Post a Comment