Friday, December 27, 2013

മസ്തിഷ്ക മരണം 

കണ്ണുകളുണ്ട് എടുത്തു കൊള്ളുക 
ഞാൻ കണ്ട സങ്കടങ്ങളുടെ 
ബാക്കി കാണാമെങ്കിൽ 

കാതുകളുണ്ട് എടുത്ത് കൊള്ളുക 
ഞാൻ കേട്ട ശാപങ്ങളുടെ 
ബാക്കി കേൾക്കാമെങ്കിൽ 

ഹൃദയമുണ്ട് എടുത്തുകൊള്ളൂക
ഞാൻ കെട്ടിയാടിയ വേദനകളുടെ
ബാക്കി പകർന്നാടാമെങ്കിൽ

ഞാൻ ആരെന്നല്ലേ
കണ്ടുംകേട്ടും പിടഞ്ഞും എന്നേ മരിച്ചവൾ
നിങ്ങൾ തീർത്ത വാരിക്കുഴിയിൽ
പതിച്ചു മസ്തിഷ്ക മരണം നടന്നവൾ

No comments:

Post a Comment